REGULERINGsplaner

Utarbeide grunnlag og styre prosessen med å få frem privat forslag til ny reguleringsplan. 

prosjektledelse

Utvikle, lede hele eller deler av et byggeprosjekt.

totalentrepriser

Byggherreombud. Bistå byggherren som engasjerer en totalentreprenør.

sakkyndig

Bistå advokater i tvistesaker. Fagdommer i ting-og lagmannsrett.