innngå en avtale

Manglende avklaringer i tilbud- og kontraktsfasen er ofte hovedårsaken til at det oppstår problemer i byggesaker. Forespørsler og tilbud er ofte lite detaljerte og noen ganger svært mangelfulle.Oppfatningen av hva som skal leveres og hva som skal betales viser seg ofte å være forskjellig når byggingen er kommet i gang.

Tilbudsforespørsel kan med fordel utarbeides av kvalifisert byggingeniør. Dette øker sannsynligheten for at tilbud er i tråd med det som byggesaken krever.

Evaluering av tilbudene og tilbyderne er en nødvendig prosess for å finne rett firma til oppgaven.

Avklaringsmøte før kontraktsinngåelse er svært viktig. Agenda basert på sjekkliste og solid erfaring fra slike møter
er helt avgjørende for å få frem detaljene som skal avtales.

Referatet må være detaljert og gjenspeile hva som er blitt gjennomgått i avklaringsmøtet.

Avtaledokumentet binder sammen forespørsel, tegninger, tilbud og møtereferat. Tilsammen blir dette kontrakten.

løse en konflikt

Når en konflikt har oppstått lønner det seg å få undersøkt saken av en profesjonell uavhengig fagperson.

Jeg kjenner byggereglene, avtalenormene og de tekniske kravene som stilles i de forskjellige byggesakene.  Jeg kan derfor belyse dine berettige tekniske og økonomiske krav og delta i møter mellom partene og bistå til å løse konflikten.