bestill en KOntroll eller annen tjeneste

Bestilling av tjeneste *

* Må utfylles

For første kontroll er det medregnet ca. 1/2 times kjøring t/r og ca. 1 time på stedet. For kjøring og/eller arbeid utover 2 timer faktureres etter medgått tid. Hvis det er ønskelig med en detaljert rapport med bilder og eventuelt anbefaling kommer det i tillegg.

BETALING

Overføres til bankkonto: 3030.05.18032. Oppgi prosjektadresse i meldingsfeltet.

OPPDRAGSBETINGELSER

Våre oppdragsbetingelser oversendes på forespørsel og ved bestilling av oppdrag.