Du får det du kontrollerer
— Rolf Viborg
 

Kontroll

Utføres gjerne i forbindelse med;

 • pågående byggearbeider og reparasjoner

 • salg/kjøp av bygninger - tilstandsvurdering

 • vedlikehold av bygninger - tilstandsvurdering - planer for oppgradering og vedlikehold

 • overtakelse av byggearbeider eller bolig

 • skadeobservasjoner

 • bruksendring av rom (godkjenning av eksisterende leiligheter)

 • lovpålagt uavhengig kontroll der både prosjektering og utførelse kontrolleres.

I forbindelse med en befaring får du møte en spesialist som med en rask gjennomgang kan avklare om du bør gå videre med saken. Ofte kan en sak avklares og oppdraget avsluttes der og da. En befaring kan være nok til å lage en rapport for å følge opp saken. 

Ved overtakelse av byggarbeider eller bolig kontrolleres detaljer som ofte er utført feil eller har mangler.  Feil og mangler føres i en protokoll eller rapport.

VAnlige spørsmål

 • Det er setninger i gulvet. Er det noe galt med fundamenteringen?

 • Vannet renner ikke ned i sluken, hva bør gjøres?

 • Arbeidet som er utført ser ut til å være feil/slurvet utført. Hva kan jeg kreve?

 • Sprekk i vegg - er det farlig?

 • Betongen sprekker og armering ruster. Er det farlig?

 • Maling skaller av og kledningen råtner, er det noe galt med oppbyggingen av veggen?

 • Maling skaller av og det er saltutslag el. lignende på veggen? Hvordan stoppes det?

 • Lekkasje i tak/vegg. Hva er årsaken?

 • Vann blir stående på tak i dammer, er det i orden?

 • Flisene løsner, hva er årsaken?

 • Det lukter ille i kjelleren/krypkjelleren. Hva kan gjøres?

 • Gulvet "gynger" når noen går på det. Er det noe galt?

 • Er trappen utført i henhold til forskriftene m.h.t. sikkerhet?

 • Er dette en forsvarlig byggegrunn?

TYpISKe byggefeil og mangler

 • Feil fall mot sluk på bad, vaskerom, tak og terrasser

 • Manglende nødutløp på flatt tak

 • Lekkasje i gjennomføringer på tak

 • Lekkasjer på grunn av svake sveiser eller kryp i folie taktekking.

 • Feil fall på terreng ved bygget

 • Feil med drenering rundt bygget

 • Feil i oppbygging av tetting rundt vinduer og dører

 • Feil eller manglende beslag

 • Feil bruk av fugemasse som eneste tetting

 • Manglende lufting av tak og terrasser

 • Dårlig lufting av kledning på yttervegg

 • Feil montering av diffusjonssperre øker faren for kondens

 • Manglende lufting i krypkjeller

 • Manglende ventilasjon, fare for radongass, muggsopp osv.

 • Sprekk i puss i murbygg

 • Manglende armering i vegger

 • Feil i utførelse av trapper og rekkverk; manglende barnesikring

undersøkelser

Ved inspeksjon av utførte detaljer, omgivelsene og i noen tilfeller måling i konstruksjonene søker en å finne årsaken til lekkasjer/fukt i konstruksjoner. Fukt kan komme av regnvann og vann i grunnen som trenger inn, vannlekkasjer i byggets sanitæranlegg eller kondens som følge av manglende isolasjon. Ved å se på utførelsen og i noen tilfeller åpne opp konstruksjonene vil en som regel raskt kunne fastslå hva som skal til for å utbedre feil eller mangler.

Små riss og sprekker i betongkonstruksjoner skyldes ofte svinn i betongen. I noen tilfeller kan årsaken være overbelastning. Det er da viktig å fastslå årsaken ved å se på bæresystemet og sjekke de statiske beregningene hvis de finnes. Alternativt må en utføre kontrollberegninger.
Ved hjelp av måleinstrument kan en søke å finne hva som er lagt inn av armering i konstruksjonen.

Korrosjonsskader oppdages vanligvis ved at betongen begynner å sprekke og rust fra armering blir synlig.  Skadene er som oftest større enn det man ser.  Før reparasjonsarbeider starter er det viktig å få oversikt over omfanget. Visuell befaring, uttak av betongprøver for nærmere analyser, vurdering av bæresystem og tilstandsrapport med forslag til tiltak er vanlig.

Grunnforhold må alltid vurderes før en setter i gang byggearbeider i grunnen. Noen ganger kan enkle grunnundersøkelser være tilstrekkelig, andre ganger må det utføres undersøkelser av spesialfirma med prøveborerigg.
Undersøkelsene danner grunnlag for valg av fundamentering og/eller bestemmelse av nødvendig masseutskifting.

uavhengig kontroll

I enhver byggesak skal det gjennomføres uavhengig kontroll av flere forskjellige fag når bygget eller bygningsdeler blir klassifisert ti å være i tiltaksklasse 2 eller 3.  Enebolig/tomannsbolig og andre mindre bygg vil normalt ha tiltaksklasse 1. Da er kravet til uavhengig kontroll begrenset til lufttetthetskontroll og kontroll av sluk på bad. 
Det overordnede målet med uavhengig kontroll er bedre kvalitet og færre byggefeil.  

Se vår sentralgodkjenning her -->

Typiske kontrollpunkter for flate tak. Illustrasjon fra fra SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer

Typiske kontrollpunkter for flate tak. Illustrasjon fra fra SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer


Typiske for bygg oppført i perioden 1993-2002 - Illustrasjon fra SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer

Typiske for bygg oppført i perioden 1993-2002 - Illustrasjon fra SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer