utleie av rom eller leilighet

Du kan leie ut alle rom til boligformål som er godkjent for varig opphold.  Det betyr at du kan leie ut et soverom du har til overs. 

Du behøver ingen godkjenning av leiligheten for å kunne drive utleie av den, men de rom du leier ut må være godkjent for det de skal brukes til. For eksempel må soverom og stue være godkjent for varig opphold.  

selvstendig eller sekundær LEILIGHET ?

En selvstendig leilighet er en boenhet som har alle nødvendige rom og er adskilt på en slik måte at den kan selges separat. 

Det er ikke krav til at leiligheten må være selvstendig for at du skal kunne drive med utleie, men verdien av din bolig øker om du har en godkjent selvstendig leilighet.

Det enklere å gjennomføre en bruksendring av rom i en kjeller og få en sekundærleilighet som er en del av huset.  Ved å beholde trappen ned til kjelleren, men låse døren, oppnår en det. Kravene til sekundærleiligheten er mindre enn for en separat selvstendig leilighet.  Begge kan som på lovlig vis leies ut.  Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og vurdering av hva som er mest fornuftig for deg.

dokumentasjon 

Vi undersøker rommene eller leiligheten og lager tegning og en rapport som vedlegges byggesøknaden som  sendesinn til kommunen. I rapporten gjennomgår vi alle krav og viser hvordan disse kan oppfylles. I noen tilfeller vil det også være aktuelt å søke om dispensasjon eller fravik for enkelte krav.