Rapporter

En rapport danner grunnlag for videre oppfølging og kan dokumentere; 

  • hva som er kontrollert
  • hva som er feil og hvorfor
  • hvordan det skal fungere
  • hvordan det kan utbedres eller endres

og de kan brukes 

  • til å påpeke feil og mangler 
  • som grunnlag for å utbedre feil og mangler
  • til å dokumentere eventuelle krav
  • som underlag i en byggesøknad

foto

Rapporter inneholder foto og illustrasjoner og gir leser en rask og enkel oversikt.